Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Металопак АД-Карнобат
Протокол от Общо събрание на акционерите 07-06-2019 23:53:02
  Металопак АД-Карнобат представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 06-06-2019 г.12:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Спикък на присъствалите акционери
Протокол от Общото събрание на акционерите *