Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Декотекс АД-Сливен
Протокол от Общо събрание на акционерите 05-06-2019 17:18:32
  Декотекс АД-Сливен представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 04-06-2019 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *