Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Акумпласт АД-Добрич
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-05-2019 16:18:35
  Акумпласт АД-Добрич представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2019г. от 08:00 часа в ДОБРИЧ 9300, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., проект за решение – приема се доклада на СД за дейността на дружеството през 2018. 2. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година, проект за решение ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година 3. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2018 година.,проект за решение – приема се доклада на дипломирания експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2018 година. 4. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2018 г., проект за решение приема се годишния счетоводен отчет за 2018 г. 5. Приемане решение за разпределение на печалбата за 2018 г., проект за решение – приема се предложението на СД за разпределение на печалбата за 2018 г. 6. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г., проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран експерт – счетоводител за 2019 г. 7. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35958602793.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019