Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-05-2019 14:36:38
  ТК-ХОЛД АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2019г. от 10:00 часа в София-1618, бул.Цар Борис III 140, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018 г. 4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Приемане доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на за изпълнение на политиката по възнагражденията; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2018 г. да остане като неразпределена печалба. 8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2018 г. 9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2018 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание избира проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор за 2019 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0888631323.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019