Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-05-2019 00:14:10
  Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2019г. от 10:00 часа в София-1407, ул. „Данаил Дечев“ № 2, ет. 2, ап. 23, при следния дневен ред:

1. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.“ 2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2018 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2018 г.“ 3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема загубата за 2018 г., в размер 5723.лв., да остане като непокрита загуба от минали години.“ 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.“ 5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект на решение: „По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. да бъде Катя Райкова Златарева, с диплома № 0610/1991 и адрес: гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ № 52.“ 6. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“ 7. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“ 8. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.“

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 887464572.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 25-05-2019