Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Руен Холдинг АД-Кюстендил
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 20-03-2019 14:57:42
  Руен Холдинг АД-Кюстендил публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Одиторски доклад *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Приложение 9
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация по чл.33
 
 
 

Предишен месец Април 2019 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 23-04-2019