Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Елхим Искра АД-Пазарджик
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-03-2019 15:07:08
  Елхим Искра АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-05-2019г. от 11:00 часа в Пазарджик - 4400, ул. Искра 9, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г. 5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. 6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година. 8. Изменения и допълнения в устава на дружеството. Пълният текст на Поканата с дневния ред и проектите за решения е прикачен като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 34 444548.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019