Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сирма АД-Бургас
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 15-03-2019 14:02:31
  Сирма АД-Бургас публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
PROTOKOL SD
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
REG7 I PRIL9
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
PROTOKOL SD
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
PRIL 9 CHL33
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
PRIL 9 CHL33
DEKL CHL.100 N AL4 T2 ZPPCK
DEKL CHL.13 AL.4
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
GFO SIRMA 2018
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
DOP INFO CHL33 AL1 T6
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
DEKL CHL.13 AL.4
PRIL 9 CHL33
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019