Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 15-03-2019 10:22:28
  Холдинг Кооп-Юг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Допълнителни информации
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019