Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 14-03-2019 09:58:43
  Доверие Обединен Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Доклад прилагане политика на възнагражденията
Отчет Спазвай или обяснявай
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларация одитор чл.100н, ал.4, т.3 ЗППЦК
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019