Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска роза АД-Карлово
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 13-03-2019 14:01:00
  Българска роза АД-Карлово публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
Прикачени файлове:
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019