Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Юрий Гагарин АД-Пловдив
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
12-02-2019 15:57:43
  Уведомление от "Юрий Гагарин" АД за сключен договор с "Търговска банка Д" АД за инвестиционен кредит в размер на до 3,5 млн. евро, за финансиране закупуването на технологична линия за производство на комбинирани филтри за цигари и кредит под формата на кредитна линия в размер на до 6,5 млн. евро за финансиране/рефинансиране на оборотни средства, по издадени фактури от контрагенти.
Прикачени файлове:
Уведомление за сключени договори за кредит