Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Златни пясъци АД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-02-2019 09:39:04
  Взето решение от Управителния съвет на "Златни пясъци" АД за сключване на договор за заем със заемополучател - заинтересовано лице по смисъла на чл.114 ал.7 ЗППЦК.
Прикачени файлове:
Протокол от заседание на УС на "Златни пясъци" АД