Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
235 Холдингс АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
11-02-2019 14:13:32
  Във връзка с продажба на акции от капитала на дружество, делът на притежаваните акции на 235 Holdings Limited се е намалил от 64.75% на 58.95% към 06.02.2019 г.