Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
08-11-2018 14:04:07
  Сключен договор за покупка на собствени акции от Ритон П АД - дъщерно дружество но Доверие -обединен холдинг АД
Прикачени файлове:
Уведомление