Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
07-11-2018 17:03:00
  Информираме Ви, че с настоящото Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на публично дружество, кани миноритарните си акционери на регулярна среща с ръководството на ПИБ АД, която ще се проведе на 15 ноември 2018 г. от 11:30 часа в конферентната зала в сградата на Банката на бул. „Драган Цанков“ № 37. Миноритарните акционери се поканват да заявят своето участие до края на работния ден на 13 ноември 2018 г. на адрес ir@fibank.bg.
Прикачени файлове:
Покана към миноритарните акционери