Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Астерион България АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
07-11-2018 14:40:23
  Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите на ISIN BG2100006092 Информационен документ за промяна на параметрите на емисия облигации ISIN BG2100006092
Прикачени файлове:
Информационен документ
Протокол от ОСО на ISIN BG2100006092