Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Електро България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-11-2018 13:39:55
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-11-2018г. от 14:00 часа в София - 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Електро България АД представи актуализирана покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 14:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 2. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на надзорния съвет на Дружеството. 3. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Промени в състава на одитния комитет на Дружеството. 4. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 5. (нова, добавена на 6 ноември 2018 г. по искане на акционера „ЧЕЗ”, а.с. чрез обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) Определяне на възнаграждението и гаранцията за дейността на новоизбраните членове на надзорния съвет на Дружеството. 6. (предишна т. 2) Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019