Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-11-2018 11:45:26
  ЗСК-Лозово АД-Бургас представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-12-2018г. от 11:00 часа в Бургас-8000, Северна промишлена зона, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. 2. Приемане на решение за покриване загубата на дружеството за 2017 г. с неразпределената печалба от минали години.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35956881070.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Други