Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
05-11-2018 15:06:39
  Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 31.10.2018 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд и ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд с управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД с ЕИК са закупили акции от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг” АД, с което участието им в капитала на дружеството се променя по следния начин: ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд с управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД записва нови 123 500 бр. акции което са 2.31% от капитала на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд с управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД записва нови 185 100 бр. акции което са 3.46% от капитала на „Северкооп Гъмза Холдинг” АД. Емисия акции с ISIN BG1100026985, общо 308 600 бр. акции което са 5.77% от общия капитал на дружеството За промяната в дяловото участие на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд и ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд е получено уведомление от управляващо дружество Реал Финанс Асет Мениджмънт ” АД. Уведомителното писмо до „Северкооп Гъмза Холдинг” АД е получено по електронен път на 05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Уведомление 148б
Увеомление за значително дялово участие
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019