Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
05-11-2018 14:02:50
  “Софарма“ АД уведомява, че за месец октомври 2018 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 23% спад на продажбите за вътрешен пазар и 11% спад на продажбите за износ. През десетте месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция намаляват с 5% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 5% спад на продажбите за вътрешен пазар и 5% спад на продажбите за износ.
Прикачени файлове:
Приходи от продажби за месец октомври 2018г.