Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
02-11-2018 18:19:28
  През второто тримесечие на 2018 г. започна вътрешна подготовка за избор на нова търговска инфраструктура, която да обслужва търговията на регулирания пазар и многостранната система за търговия, организирани от БФБ. Имайки предвид предстоящото изтичане на договора между BSE и Deutsche Boerse за експлоатация на електронната платформа за търговия XETRA Classic, БФБ разгледа три алтернативни индикативни оферти, предлагащи сходна функционалност. В резултат на анализа им, бе избрана платформата на Deutsche Boerse Xetra T7 поради най-ниските си експлоатационни разходи и малките разлики във функционално отношение спрямо използваната в момента Xetra Classic, което би позволило по-плавен процес на миграция. Договорът с DB AG за опериране на Xetra T7 е с първоначален срок от 7 години, считано от момента на миграция през втората половина на м. юни 2019 г., като конкретната дата ще бъде оповестена допълнително. След подписване на споразумението с DB AG, БФБ очаква увеличаване на средно-годишните си разходи за външни услуги средно с около 19% за срока на договора вследствие на увеличението на разхода за текущо опериране на търговската платформа. Очакваното увеличение на средно-годишните разходи за амортизация вследствие на отразяването на Xetra T7 като нематериален актив е в размер на 104 %. Дейностите, необходими за осъществяване на въвеждането на търговската платформа в експлоатация, стартират незабавно.
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019