Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-10-2018 13:48:39
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-11-2018г. от 10:00 часа в София - 1784, гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за участие в Общото Събрание, което ще се проведе на 27 ноември 2018 г. от 10:00 ч. в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.” 2. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Октомври 2018 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 17-10-2018