Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за хартия-Белово АД-Белово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-10-2018 15:46:23
  Завод за хартия-Белово АД-Белово представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-11-2018г. от 11:00 часа в БЕЛОВО-4470, БЕЛОВО ДЪБРАВСКО ШОСЕ 1А, при следния дневен ред:

ПРОМЯНА СТАТУТ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ПОКАНА

Допълнителна информация може да получите на тел: 03581-27-31.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *