Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Билборд АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 08-10-2018 12:50:24
  Билборд АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-11-2018 г. от10:30 часа в София - 1463 на адрес гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 2. Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 3. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съотвтствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 17-02-2019