Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
08-10-2018 11:20:40
  ДО Комисия за финансов надзор Българска фондова борса – София АД Инвестиционната общност Относно: Уведомление по чл.112б, ал.12 от ЗППЦК Уведомление по чл.24, ал.1 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. „Индустриален капитал – холдинг“ АД Ви уведомява за приключване и резултатите от предлагане на 155 510 обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност един лев всяка, при общ размер на емисията 155 510 лева, съгласно решение на ОСА, проведено на 26.06.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството по чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Резултатите от подписката са, както следва: Дата на приключване на публичното предлагане: 03.10.2018 г. Съветът на директорите на свое заседание от 05.10.2018 г. констатира приключване на подписката. Общ брой записани акции: 155 510 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка. Сума, получена срещу записаните акции:155 510 лева. Размер на капитала след увеличението: 15 707 470 лева.
Прикачени файлове:
Уведомление за приключила подписка за увеличение на капитала по чл. 122, ал. 3 ОТ ЗППЦК
 
 
 

Предишен месец Май 2019 Следващ месец
27 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 19-05-2019