Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
София Комерс-Заложни къщи АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
05-10-2018 13:05:57
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В рамките на поставените стратегически цели за разширяване дейността на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с настоящото уведомяваме, че дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, беше регистрирано от Българска народна банка като финансова институция и вписано в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от БНБ. Дружеството ще извършва следните специфични дейности: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и финансов лизинг. На следващо място, в изпълнение на плановете за разширяване дейността на групата извън територията на Република България, беше учредена финансова институция (дъщерно дружество) в Република Македония съгласно приложимите регулации за това, с наименование МАККОМ ЗАЛОЗИ ЕООД. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 евро, внесени изцяло от едноличния собственик на капитала „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Дружеството ще извършва следните специфични дейности: отпускане на заеми със средства и ще поеме дейността на предходно регистрираното дъщерно дружество „МАККОМ ГРУП” ЕООД (МАККОМ ГРУП ДОЕЛ СКОПИЕ), което ще бъде надлежно заличено при условията на македонското законодателство.
Прикачени файлове:
уведомление
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 17-02-2019