Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 05-10-2018 10:57:42
  Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-11-2018 г. от10:00 часа в София 1407 на адрес ул. „Данаил Дечев“№ 2, ет. 2, ап. 23 при следния дневен ред:

1. Обсъждане кандидатурата и избор на нов член на Съвета на Директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД . Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява кандидатурата на Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, и избира за трети член на Съвета на директорите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД .Деана Стефкова Борисова ЕГН 7909115731, постоянен адрес гр-София, ж.к Дружба 34, вх.Д, ет.3, ап.79 , професионална квалификация инженер по телекомуникации Определя мандат от 5 години съгласно чл.233 , ал.1 от Търговдския закон . 2. Обсъждане на предложение за продължаване на мандата на останалите два члена на Съвета на дирекотрите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД . Проект на решение: Съгласно чл. 233 , ал..2 и ал.3 Обощото събрание на акционерите на “ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД” АД преизбира за 5 годишен мандат останалите два члена на Съвета на директорите, а именно Ралица Георгиева Маринова – Председател на Съвета на Директорите и Веселина Николова Давидова -заместник председател на СД. 3.Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Март 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 23-03-2019