Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 14-09-2018 16:44:40
  Софарма АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-09-2018 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *