Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Уведомление за паричен дивидент 14-09-2018 12:53:47
  Софарма АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 14-09-2018 г. в 1756. На ОСА е гласуван дивидент за 2018 г. в общ размер на 0.05 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.05 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.05 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Условие и ред за изплащане на дивидентите *
Протокол от Общото събрание на акционерите *