Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
13-09-2018 17:52:37
  “Софарма“ АД уведомява, че процедурата по вливането на “Унифарм” АД в “Софарма” АД приключи днес с вписване номер 20180913171143 в Търговския регистър. Като примащо дружество на “Софарма” АД предстои да предприеме отписване на заличеното юридическо лице “Унифарм” АД от регистъра на публичните дружества и от “БФБ – София” АД, регистрация на новите акционери в “Централен депозитар” АД и вписване на вливането в службата по вписванията.
Прикачени файлове:
“Унифарм” АД вече е част от “Софарма” АД