Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
08-08-2018 10:22:00
  Доверие Капитал АД -дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг АД, придоби 45 % от капитала на Доверие Брико АД.
Прикачени файлове:
Уведомление