Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Друга нерегулирана информация 07-08-2018 16:28:11
  УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, Във връзка с процедурата по изплащане на дивидент за изтеклата финансова 2017година на акционерите на „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, по силата на Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството проведено на 28.06.2018г., Ви уведомяваме за следните допълнителни уточнения:1. За дивидента от притежаваните акции от чуждестранни юридически лица, които са местни за данъчните цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, данък при източника НЕ СЕ ДЪЛЖИ, по силата на чл. 194, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от данъчната администрация по местоустановеност на притежателя на акциите, удостоверяващ, че той е местно лице за данъчни цели на съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че до 17 август 2018г. включително, не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00 % от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви бъде изплатена нетната стойност на дивидента, след удържането на данък при източника.2. За дивидента от притежаваните акции от чуждестранни юридически лица, които са договорен фонд, данък при източника НЕ СЕ ДЪЛЖИ, по силата на чл. 194, ал. 3 от ЗКПО. Последното се доказва с валиден към датата на получаване на дивидента документ, издаден от компетентен орган по местоустановеност на притежателя на акциите, удостоверяващ, че той е договорен фонд. В случай, че до 17 август 2018г. включително, не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00 % от брутната сума на полагащия се дивидент и следователно ще Ви бъде изплатена нетната стойност на дивидента, след удържането на данък при източника.3. За дивидента от притежаваните акции от чуждестранни юридически лица, които НЕ са местни за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, СЕ ДЪЛЖИ данък при източника, в размер на 5 % от брутната сума на полагащия се дивидент.4. В случай, че желаете да бъдете освободени от данък на територията на Р България, и сте от държава страна по Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Република България, когато съответната СИДДО е приложима и допуска освобождаване от плащане на данък при източника за дивидента разпределен от местно дружество на Република България, моля попълнете и върнете обратно на наше внимание документите, публикувани в страницата на Националната агенция по приходите на Република България- http://www.nap.bg/, секция „Международни спогодби” . В случай, че до дата до 17 август 2018г. включително, не получим такъв документ, ще бъдем длъжни да начислим и внесем данък при източника в размер на 5.00% от брутната сума на дивидента и следователно ще Ви бъде изплатена нетната стойност на дивидента, след удържането на данък при източника.
Прикачени файлове:
Уведомление за процедури по изплащане на дивидент
 
 
 

Предишен месец Ноември 2018 Следващ месец
22 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Няма предстоящи събития за 14-11-2018