Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Трейс груп холд АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Преобразуване и прекратяване
06-08-2018 17:07:27
  "Трейс ПЗП Враня" ЕООД и "Ню Бриджис" ЕООД се вливат в "Трейс ПЗП Ниш" АД с ново наименование "Трейс Сърбия" АД
Прикачени файлове:
trace_sarbia