Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Холдинг Варна АД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в устава
06-08-2018 15:16:52
  Уведомление относно промяна в устава на дружеството, съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 29.06.2018 г., вписано в Търговски регистър на 03.08.2018 г.
Прикачени файлове:
вписване в ТР
устав
уведомление