Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Евролийз груп ЕАД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
03-08-2018 16:46:31
  Уведомление относно извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100001150.
Прикачени файлове:
Лихвено плащане по емисия облигации с ISIN BG2100001150.