Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-07-2018 16:21:32
  В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.7 от ЗППЦК „Проучване и добив на нефт и газ” АД, ЕИК 824033568 потвърждава следните дати: 1.Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.08.2018г.; 2.Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 28.08.2018г. /60 дни от датата на провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите - проведено на 28.06.2018г./; публикувани в Уведомление за разпределение на паричен дивидент на 10.07.2018г. в 9,40 часа.
Прикачени файлове:
Уведомление