Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Металопак АД-Карнобат
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 12-07-2018 12:33:44
  Металопак АД-Карнобат публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Прикачени файлове:
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
Декл.ДЕС
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларация за корпоративно управление
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад по прилагане политиката за възнаграждения
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
 
 
 

Предишен месец Октомври 2018 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-10-2018