Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
235 Холдингс ЕАД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
11-07-2018 14:54:00
  С договори за покупко-продажба на дялове от 26.06.2018 г. "235 Холдингс" АД придоби 100% от дяловете от капитала на следните дружества: „Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД, ЕИК 205092691 - 100 дяла по 1 лева всеки; „ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК 205092734 - 2 дяла по 1 лев всеки; „СОФТ СТАРТ ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД, ЕИК 205092531 -2 дяла по един лев всеки. Посочените дялове бяха закупени срещу тяхната съответна номинална стойност. Едновременно със закупването на дяловете "235 Холдингс" АД извърши увеличение на капитала на всяко едно от посочените дружества, както следва: „Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД - увеличение с 50 000 нови дяла по 1 лев всеки, на обща стойност 50 000 лева; „ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД - увеличение с 50 000 нови дяла по 1 лев всеки, на обща стойност 50 000 лева; „СОФТ СТАРТ ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД - увеличение с 100 000 нови дяла по 1 лев всеки, на обща стойност 100 000 лева. Посочените закупувания на дялове и увеличения на капитала бяха вписани в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 09.07.2018 г.