Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
235 Холдингс ЕАД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
11-07-2018 14:38:36
  Информация относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 ЗППЦК, във връзка със задължения на дружеството по чл. 148б ЗППЦК.
Прикачени файлове:
Уведомление за значително дялове участие - 235 Holdings
Декларация - 235 Holdings