Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Златни пясъци АД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
11-07-2018 15:20:57
  Решение на УС на "Златни пясъци" АД за сключване на сделки със заинтересовано лице па смисъла на чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК - за придобиване право на строеж и за строителство на имоти с търговско предназначение; овластяване на изпълнителния директор за сключването на сделките.
Прикачени файлове:
Протокол от заседание на УС, съгл. чл. 116б ал.3 т.2 от ЗППЦК