Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хидроизомат АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
10-07-2018 14:01:37
  На 10.07.2018 г. в "Хидроизомат" АД е постъпило търгово предложение от "Индустриален холдинг-доверие" АД към акционерите на "Хидроизомат" АД за закупуване на 279 870 броя акции от капитала на дружеството. Съществените условия на търговото предложение Съветът на директорите оповестява с настоящото уведомление съгласно чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК.
Прикачени файлове:
Уведомление от търговия предложител
Уведомление за съществените условия на търговото предложение съгласно чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК