Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в устава
10-07-2018 11:56:34
  С настоящото, с оглед изискването на чл. 100ш, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15, Ви уведомявам, че на 09.07.2018 г. с вписване № 20180709145814, по партидата на "Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед" АД бяха вписани следните промени: - промяна на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 24, първи надпартерен етаж; - промяна на Устава на Дружеството; - освобождаване на Виктор Димитров Токушев и Иван Христов Антов като членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Прикачени файлове:
Изменен устав
Уведомление