Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма имоти АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
10-07-2018 08:28:31
  Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 850 000 /осемстотин петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение от 11.05.2018 г. на Съвета на директорите на дружеството. Настоящото оповестяване няма характера на съобщение по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и други данни, определени с Наредба 2 на Комисията за финансов надзор.
Прикачени файлове:
Уведомление за приет Проспект за публично предлагане на акции
 
 
 

Предишен месец Октомври 2018 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-10-2018