Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса АД-София
Друга нерегулирана информация 09-07-2018 17:53:27
  "Българска фондова борса" АД уведомява заинтересованите лица, че в търговския регистър бе вписана одобрена от проведеното на 18.06.2018 година пбщо събрание на акционерите промяна в името на дружеството както следва: от "Българска фондова борса - София" АД на "Българска фондова борса" АД В търговския регистър бяха вписани и одобрените с решение на цитираното Общо събрание на акционерите на "Българска фондова борса" АД промени в устава на дружеството.
Прикачени файлове:
Устав на "Българска фондова борса" АД