Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Друга нерегулирана информация 09-07-2018 11:43:02
  На редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 06.07.2018г., бяха преизбрани за нов тригодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите. С решение от 06.07.2018г. на своето първо заседание след преизбирането си, СД избра за свои председател Никола Пенев Александров и за изпълнителен член Димитър Иванов Кехайов.
Прикачени файлове:
уведомление нов съвет на директорите