Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Протокол от Общо събрание на акционерите 09-07-2018 11:20:21
  ЗСК-Лозово АД-Бургас представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 06-07-2018 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *