Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Они Холдингс АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 09-07-2018 10:51:43
  Они Холдингс АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 06-07-2018 г.13:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *