Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ИнтерСтандартс АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 05-07-2018 17:12:13
  ИнтерСтандартс АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 29-06-2018 г.13:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *