Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Свилоза АД-Свищов
Уведомление за паричен дивидент 05-07-2018 16:04:10
  Свилоза АД-Свищов представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 20-06-2018 г. в СВИЩОВ. На ОСА е гласуван дивидент за 2017 г. в общ размер на 1000000 Размер на дивидента за една акция бруто - 0.031 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.029 (само за акционери физчески лица) лв.
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Условие и ред за изплащане на дивидентите *